Veřejná sbírka

Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty nad Labem,
Sídlo: 9. května 226, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Identifikační číslo: 70945080
Právní forma: Pobočný spolek

Veřejná sbírka

    Na základě jednání sokolského výboru, konaného dne 14.9.2017 zahajuje T.J. Sokol Kostomlaty nad Labem, od data 1. 10. 2017 dlouhodobou veřejnou sbírku, na zakoupení kamen a topného systému pro vytápění sokolovny v souladu se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/ 2001 Sb. a jeho novelou ze 14. 3. 2012.

Účel sbírky

Zakoupení kamen na tuhá paliva (tzv. kanadského typu) a topného rozvodu k zajištění vytápění prostoru sokolovny.

Způsoby konání sbírky

1. Shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu pouze pro tento účel č.ú. 2401021215/2010 Fia banka, a.s.

2. Složením hotovosti do pokladny T.J.Sokol Kostomlaty nad Labem po předchozí telefonické domluvě na čísle 728 508 394 (starostka spolku) a následné vložení na účet.

 

Veřejné sbírky Další dárcovskou možností je darovat prostřednictvím veřejné sbírky. Nejčastěji se tak přispívá na konkrétní projekt dané neziskové organizace. Veřejnou sbírkou podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba. Sbírku lze realizovat několika způsoby – shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, sběracími listinami, pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek, či pronájmem telefonní linky. Veřejnou sbírkou jsou také tzv. dárcovské SMS (DMS). Co není veřejná sbírka Veřejnou sbírkou podle tohoto zákona není shromažďování finančních prostředků, které konají organizace mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů. Veřejnou sbírkou není ani shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů. Dobrovolnictví Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti.

 

 

Tags: kamna topeni teplo sbirka sokol milodar